Kategorija: 30 … za 30 let Slovenije

0

30 pridevnikov

Devetošolci so pri angleščini in nemščini bogatili svoje besedišče za opisovanje karakterja. Usvojeno znanje so uporabili za opis karakterja Slovenije. Nabrali so trideset besed za posamezno leto njene mladosti.

0

30 športnikov samostojne Slovenije

Športniki imajo zelo pomembno vlogo pri promociji svoje države. V 30. letih samostojne Slovenije, se je nanizalo veliko športnikov, ki so s svojo borbenostjo, odločnostjo, pogumom in poštenostjo večkrat navdušili tako domače kot tuje...

0

Šege in navade

Učenci 4. razreda POŠ Škale so se pri družbi učili o šegah in navadah. Kakšne so značilnosti nekaterih šeg, ki jih praznujemo v Sloveniji, so prikazali s plakati.

0

ALI SMO KAJ ŠEGAVI?

V petek smo vsi s polnimi pričakovanji vstopili v razred. V učilnici nas je čakalo presenečenje. Mize so bile postavljene v skupine. Očitno nam je učiteljica pripravila zabavo. Na tabli so pod naslovom »Slovenija...

0

Naše avtohtone živali

Pri pouku spoznavanja okolja smo tretješolci poglobili svoje znanje o živalih, ki živijo v različnih življenjskih okoljih po Sloveniji. Ker naša država Republika Slovenija praznuje svoj 30. rojstni dan, smo se odločili, da bomo...

0

Kulturniki Šaleške doline

Šestošolci so raziskovali kulturnike, ki so tako ali drugače povezani s Šaleško dolino. Med njimi je tudi veliko bivših Livadarjev – učencev in učenk naše šole.